Strona główna   |   O firmie   |   Włókna stalowe STALBET ®   |   Referencje    |   Usługi     |   RODO    |   Kontakt
 


Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Treść klauzuli

Zgodnie a art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPH Marek Napierała OS. Wygody 3 62-067 Rakoniewice

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust 1 lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące przez okres 5 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
      
Strona główna   |    O firmie   |   Włókna stalowe STALBET®   |   Referencje  |   Usługi   |    RODO   |   Kontakt